Köpes

Långved/Massaved

Vi köper in långved av höst/vinteravverkad färsk renrensad björk i fallande längder (i huvudsak massaved) i storleksordningen 500-1000 fubm3 motsvarande ca 12-24 timmerbilar med släp.

Minsta leveransen vi tar emot är timmerbil med släp motsvarande ca 38-40 fubm3. Mätning sker enligt VMF Qbera mätkort eller motsvarande mätkvitto av leverantörens ombud (bilens förare) och mottagaren från Allved gemensamt, eller på mätstation vi har företagskod. Betalning sker mot faktura.

Vårt upplag för långved finns på Sjötullsgatan 30 i Norrköping.

 

Brasved av björk

Vi köper även färsk och torr (max 20% fukt) brasved av björk. Brasveden ska vara av hög kvalitet och uppfylla de krav vi ställer på vår egen tillverkning (se kravlistan under produkter)

 

Kontakta Björn på 0709-77 86 31