Produkter

Brasved av prima björk.
Uppfyller kraven:

1,5 m³ Björkved i ventilerad retursäck (Storsäck)
 • vikt ca 450-500kg

Leveransalternativ:

 • Det vanligaste är att storsäcken töms på vår släpvagn och levereras som lösved i stjälpt mått om 1,5, 3, 4,5 eller 6 m³ per transport (6 m³ är max för vår släpvagn)

 

 • Vi kan också tömma veden på din egen släpvagn, alternativt ställa på en storsäck. Du pantar då för säcken och återlämnar den inom en månad med pengarna tillbaka. På en normal bilsläpvagn går det på 1,5m³ eller en storsäck.

 

Storsäck

2:ra/3:dj sortering Björkved

 • Veden sorteras vid tillverkningen. Vedbitar som inte uppfyller våra krav som prima säljs till reducerat pris

 

P1010452

 

Spisved/tändved av björk

 • Vi sorterar ut den finaste veden som med fördel kan användas till järnspisar alternativt som tändved till braskaminer

 

P1010460

 

Björkved i 40 liters nätsäck
 • 40 liter sorterad Björkved
 • vikt ca 14kg
40l Säck

Björkspån

 • Björkspån säljs i storsäckar om 1,5m³ eller lös vikt, max 6m³ per transport. Används som strö i djurboxar eller motsvarande.
 • Spånet lagras torrt under tak

 

WP_20130315_007

 

Vedspill Björk

 • Allt vedspill som blir vid tillverkningen säljs normalt för flisning
 • Spillet består av massaved/långved som inte passar i produktionen och vedflisor som separeras av rensgallret i tillverkningsprocessen
 • Massaveden/långveden kan också säljas för egen vedtillverkning

 

WP_20130315_001